GTW-LC

GTW-LC jednotka pro ovládání výtahů
GTW-LC jednotka pro ovládání výtahů

Lze instalovat pouze s GT-BCX
Po stisknutí tlačítka pro otevření dveří, otevřou se dveře aa zároveň je vyslán signál do řídicí jednotky výtahu
Kapacita: 20 relé (NO kontakty)
Zelená provozní LED
Programování pomocí PC
Instalace do BUS sběrnice
Upevnění na DIN lištu 12-modulů nebo šrouby na pevný podklad