JOW-2D

Adaptér pro rozšíření na dva vstupy
Adaptér pro rozšíření na dva vstupy

JOW-2D je adaptér pro videointerkom systém řady JO. Umožňuje použití dvou video dveřních stanic ve standardním systému nebo v systému podporujícím aplikaci. Adaptér má vstupy pro dvě video dveřní stanice řady JO a výstupy pro ovládání uvolnění dveří pro každou z těchto dveřních stanic. Když návštěvník zavolá na dveřní stanici, jeho obraz se zobrazí na vnitřní stanici. Osoba na JO-1MDW, JO-1MD nebo JO-1FD přijme hovor, a pokud se rozhodne udělit vstup návštěvníkovi, stiskne uvolňovací tlačítko dveří a aktivuje elektrický zámek pouze u přidružených dveří. Pokud je používána jedna dveřní stanice, volací tlačítko na druhé dveřní stanici volání neaktivuje.
 
 
Použijte JOW-2D se systémy řady JO, které zahrnují hlavní stanici kompatibilní s aplikací JO-1MDW nebo standardní hlavní stanici JO-1MD.
Jednotek v balení:1