PAXA

PAXA
PAX 

doplněk do sloupu PA1604 pro montáž dveřních jednotek AXDIE a LEDIE do sloupu