... a trocha historie
 
Výňatek z knihy ZÁMKAŘSTVÍ. O sestrojování a výrobě zámkův evropských a amerických napsal Ant. Ot. Večeř. Vydáno nakladatelstvím I.L.Kobera, knihkupce v Praze, 1920
 
Nedobytné a ohnivzdorné pokladny
 
Dříve sloužily k uschování peněz,drahocenných věcí a rodinných papírů všelijaké truhly dubové a kolem křížem a křížem dobře okované;později robili truhlíky železné, často na povrchu uměle zdobené,nebo dřevěné,celé železem pobité.V novějším čase hotoví se také pro menší potřebu truhly železné,které se ku podlaze dobře připevní;ale pro větší závody,záložny,spořitelny,banky a t.d.hotoví se na peníze skříně,které majídle velikosti rozměrů podobu velmi rozmanitou,nejčastěji tvar obvyklých kusů nábytku, jemuž se i nátěrem podobají.Bývají podobny rozmanitým skříním,pultům,sekretérům, psacím stolkům,nočním stolkům,kredencím a t.d. Že jsou ty skříně pohodlnější,nelze pochybovati:nemusíme zvedati těžkých vík truhel,neboť dvéře jejich se otáčejí na svislé ose;nemusíme se také ohýbati,neboť i menší peněžny lze postaviti na podstavec dřevěný a tím je do patřičné výšky zvednouti.Při velikých pokladnách dáváme věci častější potřeby do hořeních oddělení,ostatní do spodku.Peněžny takové mají vzdorovati všemu násilí,všem nástrojům i přístrojům k otevírání a při požáru má býti jejich obsah od spálení chráněn.Stavba pokladen musí vyhovovati předně uvedeným dvěma požadavkům,t.j.nedobytnosti a ohnivzdornosti.Prvému požadavku nevyhoví pouze dobré,bezpečné zámky,nýbrž i stavba a suroviny musejí býti velmi dobré.Druhému požadavku hledíme vyhověti tím,že děláme stěny pokladen dvojité a mezery mezi nimi vyplníme látkami,které se velmi zvolna rozežhavějí, nebo se vůbec nerozežhavějí (to bývá popel,asbest, ledek,alkalie a j.v.)a dvéře musejí vzduchotěsně přiléhati. Angličan Tomáš Millner v Liverpolu dělá stěny duté s několika odděleními,které vyplňuje pilinami,popelem,moučkou kosťovou a mezi tím jsou roury plněné ledkem,sodou,potaší,sádrou.Teplem se tyto soli,chovající mnoho krystalinické vody,rozvaří a způsobí ochlazení vnitřních stěn.Pak jest vnitřní prostor chráněn od rozežhavení,a věci uvnitř schované se nespálí. V Anglii však a v Americe jest výroba mnohem dokonalejší,neboť málo která naše pokladna vzdorovala by dovednému a odborně vzdělanému zloději v Americe.Plotny, ze kterých jsou pokladny urobeny,bývají nyní vždy železné,12 5 �25 mm tlusté;někdy dávají se desky takové dvojnásobné; v továrně Hobb,Hurt a spol.našroubují pod 25 mm tlustou desku železnou ještě 25 mm tlustou deskou kalenou. V novější době dobrým vyrábitelem pokladen jest pověstný S.Chatwood z Boltonu (Lancashire);stěny pokladen jeho jsou ze dvojitých desek ocelových a železných,mezi ně jest vlit tvrdý kov;aby se nikdo nedostal dláty do mezery dveřní,dělá se oblá a t.d. Za předposlední výstavy Pařížské závodili o cenu 15.000 franků továrníci Chatwood a Herring z Ameriky,kdo dříve druhému pokladnu otevře;podmínka byla,stejné nástroje a stejný počet dělníků.Po čtyřhodinném zápasu otevřeli Amerikáni pokladnu anglickou! U nás dobré pověsti těší se výrobky českých závodů:Blažíčka,Kouble,Kučery a j.v.