Skříňové trezory T.2

T 1700.2-2

Popis:
Skříňové trezory bezpečnostní třídy V
Skříňové trezory jsou zkoušeny podle ČSN EN 1143-1 ve státem akreditované zkušebně TREZOR TEST a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy V. Korpusy skříňových trezorů jsou dvouplášťové,vyplněné speciální betonovou směsí s vysokou pevností,která je vyztužena vysokopevnostním armováním. Dveře jsou tříplášťové s výplní shodnou s korpusy. Pod zámko-vými mechanismy jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání.Trezory jsou standardně vybaveny osazením pro prvky EZS a prostupem pro kabel falešným pantem. Zámkový mechani-smus je osazen jedním mechanickým kombinačním zámkem a jedním motýlkovým zámkem, který je opatřen ucpávkou proti použití trhaviny. Dle poža-davků je možno vybavit trezory dvěma zámky libovolného typu (motýlkový, mechanický kombinační či elektronický kombinační).


Technické údaje:
  Hmotnost (kg) Bezpeč.třída NBÚ Počet dveří
T900.2 1040 670 670 710 460 375 122 ano 2 970 V PT 1
T1200.2 1320 670 670 990 460 375 171 ano 3 1200 V PT 1
T1280.2 1320 810 740 990 600 445 264 ano 3 1380 V PT 1
T1580-2 1620 810 740 1290 600 445 344 ano 3 1750 V PT 2
T1300.2 1420 1220 840 1090 1010 545 600 ano 3 2200 V PT 1
T1300.2-2 1420 1220 840 1090 1010 545 600 ano 3 2220 V PT 2
T1700.2 1820 1220 840 1490 1010 545 820 ano 4 2700 V PT 1
T1700.2-2 1820 1220 840 1490 1010 545 820 ano 4 2720 V PT 2
T1800.2 1800 800 800 1590 590 505 474 ano 4 1950 V PT 1

Skříňové trezory splňují požadavky ČSN EN 1143 �1 bezpečnostní úschovné objekty � zkoušky proti vloupání. Tyto trezory mají CERTIFIKÁT SHODY vydaný AKREDITOVANÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM č.3025 v bezpečnostní třídě III a splňují požadavky pojišťoven. Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ.