Skříňové trezory TLA

TLA 4

Popis:
Skříňové trezory TLA
Skříňové trezory TLA slouží k úschově dokumentů a cenností. Jsou vyráběny v 13 základních velikostech v jedno nebo dvoudveřovém provedení. Uzamykání je zajištěno třístranným rozvo-rovým mechanismem,který je proti napadení chráněn kalenou deskou a speciálním jednostra-nným blokovacím zařízením a vysouvá závorové čepy o průměru 30 mm.Čtvrtá strana je zaji-šťována pevnými čepy stejného průměru.Skříň je tříplášťová s ocelovými výztuhami. Standardní barevný odstín RAL 7035.


Typ TLA:
  Hmotnost (kg) Bezpeč.třída NBÚ Počet dveří
TLA1 1310 910 565 1200 800 400 384 ano 3 310 I T 2
TLA2 1880 910 565 1770 800 400 566 ano 4 430 I T 2
TLA3 1880 670 565 1770 560 400 396 ano 4 335 I T 1
TLA4 1880 1210 565 1770 1100 400 779 ano 4 540 I T 2
TLA5 1530 670 565 1420 560 400 318 ano 3 275 I T 1
TLA6 1160 670 565 1050 560 400 235 ano 3 215 I T 1
TLA7 710 540 565 590 430 400 101 ano 2 120 I T 1
TLA8 900 655 655 790 545 490 211 ano 2 190 I T 1
TLA9 1200 655 655 1090 545 490 291 ano 3 240 I T 1
TLA10 1200 800 730 1090 690 565 425 ano 3 295 I T 1
TLA11 1500 800 730 1390 690 565 542 ano 3 355 I T 1
TLA12 1700 1200 730 1590 1090 565 979 ano 3 545 I T 2
TLA13 1800 800 800 1690 690 635 740 ano 4 440 I T 1

Možné druhy zámků:

mechanický zámek

mechanický kódový zámek

elektronický kódový zámek

klika + klíč

Skříňové trezory splňují požadavky ČSN EN 1143 �1 bezpečnostní úschovné objekty � zkoušky proti vloupání. Tyto trezory mají CERTIFIKÁT SHODY vydaný AKREDITOVANÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM č.3025 v bezpečnostní třídě I a splňují požadavky pojišťoven. Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení TAJNÉ.