Skříňové trezory T

T 1580-2

Popis:
Skříňové trezory bezpečnostní třídy III
Skříňové trezory jsou zkoušeny podle ČSN EN 1143-1 ve státem akreditované zkušebně TREZOR TEST a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy III.Korpusy skříní jsou dvouplášťové, vyplněné speciální betonovou směsí s vysokou pevností. Dveře jsou tříplášťové s betonovou výplní. Pod zámkovými mechanismy jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání.Skříňové trezory jsou standardně vybaveny jedním motýlkovým zámkem. Dle požadavků je možno vybavit trezory dvěma zámky libovolného typu (motýlkový,mechanický kombinační či elektronický kombinační).


Technické údaje:
                               Hmotnost (kg) Bezpeč.třída NBÚ Počet dveří
T900 1020 670 670 710 480 390 133 ano 2 790 IV PT 1
T1200 1320 670 670 1010 480 390 189 ano 3 1000 IV PT 1
T1280 1320 800 730 1010 610 450 277 ano 3 1200 IV PT 1
T1580 1620 800 730 1310 610 450 360 ano 3 1450 IV PT 1
T1300 1420 1200 730 1110 1010 450 504 ano 3 1750 IV PT 1
T1300-2 1420 1200 730 1110 1010 450 504 ano 3 1770 IV PT 2
T1700 1820 1200 730 1510 1010 450 686 ano 4 2230 IV PT 1
T1700-2 1820 1200 730 1510 1010 450 686 ano 4 2250 IV PT 2
T1800 1800 800 800 1610 610 510 501 ano 4 1600 IV PT 1

Skříňové trezory splňují požadavky ČSN EN 1143 �1 bezpečnostní úschovné objekty � zkoušky proti vloupání. Tyto trezory mají CERTIFIKÁT SHODY vydaný AKREDITOVANÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM č.3025 v bezpečnostní třídě III a splňují požadavky pojišťoven. Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ.