Skříňové trezory TB

TB 700

Popis:
Skříňové trezory jsou zkoušeny podle ČSN EN 1143-1 ve státem akreditované zkušebně TREZOR TEST a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy IV. Korpusy trezorů jsou dvouplášťové, vyplněné speciální proarmovanou betonovou směsís vysokou pevností. Dveře jsou tříplášťové s výplní shodnou s korpusy.Pod zámkovými mechanismy jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání. Trezory jsou standardně vybaveny jedním mechanickým kombinačním zámkem a jedním motýlkovým zámkem,který je opatřen ucpávkou proti použití trhaviny.Dle požadavků je možno vybavit trezory dvěma zámky libovolného typu (motýlkový,mechanický kombinační či elektronický kombinační).


Technické údaje:
  Hmotnost (kg) Bezpeč.třída NBÚ Počet dveří
TB600 600 500 520 460 360 320 53 ano 2 320 III PT 1
TB700 700 500 520 560 360 320 65 ano 2 360 III PT 1
TB800 800 500 520 660 360 320 76 ano 2 400 III PT 1
TB900 1020 670 670 760 530 470 189 ano 2 700 III PT 1
TB1200 1320 670 670 1060 530 470 264 ano 3 900 III PT 1
TB1280 1320 800 730 1060 660 530 370 ano 3 1080 III PT 1
TB1300 1420 1200 730 1160 1060 530 652 ano 3 1350 III PT 1
TB1300-2 1420 1200 730 1160 1060 530 652 ano 3 1370 III PT 2
TB1580 1620 800 730 1360 660 530 476 ano 4 1150 III PT 1
TB1700 1820 1200 730 1560 1060 530 876 ano 4 1700 III PT 1
TB1700-2 1820 1200 730 1560 1060 530 876 ano 4 1720 III PT 2
TB1800 1800 800 800 1660 590 600 588 ano 4 1300 III PT 1

Skříňové trezory splňují požadavky ČSN EN 1143 �1 bezpečnostní úschovné objekty � zkoušky proti vloupání.Ty to skříňové trezory mají CERTIFIKÁT SHODY vydaný AKREDITOVANÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM č.3025 v bezpečnostní třídě IV a splňují požadavky pojišťoven.Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ.