Safesové sloupy

SS 2000

Popis:
Safesové schránky slouží k úschově deposit a je možno je dodávat buď volně stojící, nebo zabudované v trezoru. U volně stojících sloupů jsou z těchto sestavo- vány stěny,které je možno doplnit atrapovými dveřmi. Sloupy jsou vyráběny v typizovaném uspořádání schránek,které se standardně dodávají ve výškách 50,75,100,150,250 a 300 mm. V případě požadavku na nestandardní skladbu je možno vyrobit libovolné sestavy.Dvířka schránek jsou obložena kartáčovanou nerezí a dle přání jsou osazena dvouklíčovými magnetomecha-nickými zámky GEGE, motýlkovými dvouklíčovými jednootvorovými zámky STÜV nebo MAUER nebo dvouklíčovými dvouotvo-rovými zámky ABLOY nebo MAUER. Jednotlivé sloupy jsou odděleny dřevěnou lištou a celé sloupy jsou obloženy dřevem.


Technické údaje:
se 100 schránkami Schránky
V (mm) Š (mm) H (mm) Hm (kg) V (mm) Š (mm) H (mm)
2000 319 480 120-150 35,60,85,135 240 340