Nábytkové trezory vhozové

TVN 70

TVN 20

Popis:
Bezpečnostní třída I a II dle ČSN EN 1143-1.Trezory jsou určeny k průběžnému ukládání finanční hotovosti dle bezpečnostní třídy.Trezory jsou tříplášťové konstrukce.Korpus i dveře trezorů jsou vyplněny ohnivzdornou izolací. Čelní stěna dveří je vyrobena z oceli o tloušťce 10 mm.Dveře se uzamykají pomocí čtyřstranného rozvorového mechanismu, který se ovládá motýlkovým zámkem nebo růžicí.Rozvorový a zámkový mechanismus je chráněn proti mechanickému napadení kalenou deskou.V uzamčené poloze je rozvorový mechanismus blokován kódovým zámkem mechanickým nebo elektronickým od firmy LaGard.Schránka pro vkládání finanční hotovosti je umístěna z čelní nebo zadní strany trezoru a je samostatně uzamykatelná.Po jejím uzavření vkládaná finanční hotovost propadá do spodní části trezoru,ze které se dá vybírat pouze po otevření dveří trezoru.Trezory jsou vybaveny kotevními otvory. Standardně se trezory dodávají na podstavci s motýlkovým zámkem rozvorového mechanismu,mechanickým kódovým zámkem a s vyjímatelnou schránkou uložené finanční hotovosti.Barva:černá,bílá (standardní provedení)RAL9005,9010,ostatní barvy dle vzorkovníku RAL (na vyžádání).Trezory v bezpečnostní třídě II se značí �typové označení trezoru /II.


Technické údaje:
  Hmotnost (kg) Bezpeč. třída NBÚ
TVN20 330 335 290 190 270 260 16 - - 26 I T
TVN40 730 420 455 414 277 316 36 - - 115 I T
TVN40-II 730 420 455 414 277 316 36 - - 125 II PT
TVN70 840 510 455 524 367 316 61 - 1 185 I T
TVN70-II 840 510 455 524 367 316 61 - 1 205 II PT
TVN130 1100 615 490 870 450 340 130 - 1 310 I T
TVN130-II 1100 615 490 870 450 340 130 - 1 328 II PT

Možné druhy zámků:

mechanický zámek


mechanický zámek

mechanický zámek


mechanická růžice

mechanický zámek


mechanický kódovýzámek

mechanický zámek


elektronický kódový zámek

mechanický kódový zámek


mechanický kódový zámek

mechanická růžice


mechanický kódový zámek

mechanická růžice


elektronický kódový zámek

Trezory splňují požadavky ČSN EN 1143 �1 bezpečnostní úschovné objekty �zkoušky proti vloupání. Tyto trezory mají CERTIFIKÁT SHODY vydaný AKREDITOVANÝM CERTI-FIKAČNÍM ORGÁNEM č.3025 v bezpečnostní třídě I a II a splňují požadavky pojišťoven. Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajeníTAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ.