Skříňové trezory TLB

TLB 3

Popis:
Trezory vyráběné v bezpečnostní třídě II dle ČSN EN 1143.1,jsou označeny TLB 1 �13. Trezory jsou ve standardu lakovány dvousložkovou barvou se strukturálním efektem v barevném odstínu RAL 7035.Jsou vybaveny jedním motýlkovým zámkem a přestavitelnými policemi,jejichž počet závisí na velikosti trezoru.V případě požadavků je možno doplnit zámkový mechanismus libovolným přídavným zámkem. Rovněž barva,vnitřní vybavení a uspořádání trezoru je možno přizpůsobit požadavkům. Korpus trezoru je tříplášťový,vyráběný z ocelových plechů síly 2 mm. Mezi vnějším a prostředním pláštěm jsou umístěny ocelové výztuhy a mezi prostředním a vnitřním pláštěm je speciální výplň. Dveře jsou čtyřplášťové, přičemž konstrukce je shodná s korpusem.Dveře jsou v korpusu zachyceny na straně pantu pevnými a na ostatních třech stranách pohyblivými čepy o průměru 30 mm,které je možno ovládat klikou.Proti odvrtání jsou jak čepy,tak zámkový mechanismus chráněny pancéřovými manganovými deskami. Trezory jsou opatřeny dvěma otvory v podlaze,které slouží k ukotvení trezoru.


Technické údaje:
  Hmotnost (kg) Počet dveří NBÚ
TLB1 1310 910 565 1200 800 400 384 ano 3 410 2 PT
TLB2 1880 910 565 1770 800 400 566 ano 4 560 2 PT
TLB3 1880 670 565 1770 560 400 396 ano 4 440 1 PT
TLB4 1880 1210 565 1770 1100 400 779 ano 4 710 2 PT
TLB5 1530 670 565 1420 560 400 318 ano 3 360 1 PT
TLB6 1160 670 565 1050 560 400 235 ano 3 285 1 PT
TLB7 710 540 565 590 430 400 101 ano 2 160 1 PT
TLB8 900 655 655 790 545 490 211 ano 2 250 1 PT
TLB9 1200 655 655 1090 545 490 291 ano 3 320 1 PT
TLB10 1200 800 730 1090 690 565 425 ano 3 390 1 PT
TLB11 1500 800 730 1390 690 565 542 ano 3 470 1 PT
TLB12 1700 1200 730 1590 1090 565 979 ano 3 710 2 PT
TLB13 1800 800 800 1690 690 635 740 ano 4 580 1 PT

Možné druhy zámků:

mechanický zámek

mechanický kódový zámek

elektronický kódový zámek

klika + klíč

Skříňové trezory splňují požadavky ČSN EN 1143 �1 bezpečnostní úschovné objekty � zkoušky proti vloupání.Tyto trezory mají CERTIFIKÁT SHODY vydaný AKREDITOVANÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM č.3025 v bezpečnostní třídě II a splňují požadavky pojišťoven. Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ.